externe werking

EXTERN

_______

30.08.2018: Gent: overleg met B. Vermandere, toegankelijkheidsambtenaar Stad Gent

28.11.2018: Brussel: deelname aan de evaluatie, door Inter (in opdracht van van de Vlaamse Overheid), van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid (B.S., 2 september 2009)

02.05.2019: Evergem: vaststelling nieuwbouw handelszaak zonder rolstoelgankelijke toegang. Contactname met dienst Ruimtelijke Ordening waarop geantwoord werd als volgt: "Bij nazicht blijkt dat de situatie zo niet vergund werd. Volgens de bouwplannen is er een niveauverschil van 2 cm.

Mijn collega, omgevingsambtenaar ..., zal dit overmaken aan de politie voor verder gevolg." De VZW LAW volgt dit dossier verder op.


05.01.2020: Opstellen van een "memorandum 2020 voor een vlakke inrit in Belgische treinen".


Aanleiding van dit memorandum was de aankondiging door de NMBS, in december 2019, van de bestelling van ongeveer 450 treinstellen van het type M7 met een instaphoogte van 63 cm - daar waar de nieuwe standaardhoogte voor de perrons in België 76 cm is.


Met dit memorandum willen we druk zetten op NMBS en INFRABEL om eindelijk iets te doen aan de (rolstoel)ontoegankelijkheid van de Belgische treinen/perrons.


Ons memorandum werd ondertekend door diverse middenveldorganisaties, waaronder VZW VFG, VZW KVG, VZW TREINTRAMBUS, VZW PATIENTENPLATFORM VLAANDEREN, VZW ONAFHANKELIJK LEVEN, VZW KONEKT, etc. voor de tekst van het memorandum:voor de bijlagen:volledige lijst van ondertekenaars:

23.01.2020: samenkomst met Burgemeester van Evergem naar aanleiding van de vaststelling dat diverse nieuw ge- of verbouwde zaken "met een publieke functie" (concreet: een horecazaak, diverse andere  handelszaken, een kinesistenpraktijk, een tandartspraktijk) geen toegankelijke ingang hebben.
Wordt vervolgd.

03.02.2020: samenkomst met CAWaB (Collectif Accessibilité Wallonie et Bruxelles) in verband met het memorandum ten aanzien van NMBS en INFRABEL.

03.03.2020: samenkomst met UNIA in verband met het memorandum ten aanzien van NMBS en INFRABEL.

01.05.2020: start medewerking aan NOOZO (Vlaamse adviesraad handicap)

02.06.2020: medewerking aan intiatief INTER: "Toegankelijke maatregelen en heropstart COVID 19"

Verrassing! Deze website maakt GEEN gebruik van cookies. Onze website heeft een sociaal oogmerk en is enkel bedoeld voor het verstrekken van informatie in het kader van onze doelstelling en onze activiteiten.

Begrepen!